Bruksizem

Več o bruksizmu in težavah z čeljustnim sklepom

Težave povezane z stiskanjem in škrtanjem zob (bruksizem) so problemi s katerim se zaradi današnjega tempa življenja vse pogostej srečujemo. Hiter tempo življenja in stres vodita do povečane emocionalne napetosti, ki jo sproščamo v obliki stiskanja in škrtanja z zobmi čemur strokvno pravimo bruksizem. Bruksizem je kljub vidnim posledicam mnogokrat spregledan. Obstajata dva tipa bruksizma dnevni in nočni bruksizem. Dnevni bruksizem se odvija preko dneva, ko podzavestno v stresnih situacijah stiskamo z zobmi. Nočni se odvija med spanjem in je ponavadi slišen v obliki škripanja z zobmi s strani partnerja, ki spi poleg vas.

Posledice bruksizma lahko vodijo do težjih funkcionalnih težav v obliki bolečin v obraznih in žvečnih mišicah, omejene možnosti odpiranja ust, glavobolov ter težav z čeljustnim sklepom: bodisi v obliki bolečin ali pokanja v sklepu tekom odpiranja ust. Poleg funkcionalnih težav so posledice dolgotrajnega bruksizma vidne v prekomerni obrabi zob.

Zdravljenja posledic bruksizma se lotim z natančno analizo posledic. Največji problem je da se bruksizem kot sam nemore zdraviti saj je vzrokovan psihološko lahko pa se zdravijo oziroma ublažijo njegove posledice. Tukaj pristopam celosto in kot eden redkih specialistov na svetu uvajam sodobne metode zdravljenja posledic bruksizma z masažo ter vajami prizadetih mišičnih sklopov. Ker so posledice bruksizmo mnogo kart spregledane oziroma prepozno opažene ali zaradi same kompleksnosti posega netretirane je poleg zdravljenja funkcionalnih težav mnogokrat potrebno opraviti kompleksen protetični poseg z dvigom vertikalne dimenzije okluzije, da bi se vzpostavili pravilni medčeljustni odnosi, ki so zaradi prekomerne obrabe zob bili porušeni.

Težave z čeljustnim sklepom TMD

Težave z čeljustnim sklepom se pojavijo uglavnem pri pacientih katerih zaradi nezdravljenja bruksizma in parafunkcijskih navad pride do večjih funkcijskih težav in močne obrabe zobnih tkiv. Zaradi sil, ki se sproščajo na sklepno ploščico tekom daljšega obdobja stiskanja pride do mikrotraum na sklepni ploščici. Močna obraba zob ki je tudi posledica dolgotrajnega bruksizma pa povzroči nepravilen odnos med zgornjo in spodnjo čeljustjo. Vse to vodi do degenrativnih spremeb sklepne ploščice in nepravilnega odnosa med sklepno ploščico in sklepno glavico spodnje čeljusti zaradi česar sklep ne funkcionira več normalno. Najbolj se opazi tekom odpiranja ust kjer se pojavi pok v sklepu. Kasneje pok izveni ter se pojavi omejno odpiranje ust, ki je lahko objestransko ali enostransko, kar se opazi na način da čeljust tekom odpiranja zavija na prizadeto stran. Vzroki za nastanek težav z čeljustnim sklepom so poleg bruksizma lahko večje število manjkajočih zob, poškodba sklepa tekom nesreč, prirojene napake na sklepu, ohlapnost sklepnih ligamentov zradi daljši operativnih posegov v ustih

Odpravljanja težav z čeljustnim sklepom se lotim z diagnosticiranjem tipa težeave. Najprej je potrebno določiti za kateri tip težave z čeljustnim sklepom gre ter kateri od sklepov je prizadet. Nato pristopim odpravljanju težav. Kot eden redkih specialistov na svetu tudi tukaj uvajam metodo odpravljanja težav z vajami s čimer se oslabljeni mišični sklopi ojačajo. Poleg samih vaj je potrebno opraviti različne tipe posegov odvisno od situacije s katerim dosežemo pravilen odnos med spodnjo in zgornjo čeljustjo in s tem pravilen fiziološki položaj sklepa.