Aug 28
Minimalno invazivne tehnike za polepšanje nasmeha

Kako do lepšega nasmeha brez bolečin

Minimalno invazivne tehnike za polepšanje nasmeha

Razvoj na področju medicinske tehnologije nam danes omogoča, da lahko na preprost in minimalno invaziven način pridemo do lepšega, popolnejšega nasmeha. Manjše korekcije oblik, poškodb, barve, položaja zob in zapiranja razmikov med zobmi (diastem) lahko odpravimo brez da bi ob tem posegali oz. poškodovali površino zoba.

Še nekaj let nazaj je bilo potrebno žrtvovati veliko zobnega tkiva, da bi odpravili pomanjkljivosti v estetiki nasmeha. Z napredkom v razvoju stomatoloških materialov in tehnologije pa se danes uporabljajo modernejše metode za polepšanje nasmeha, ki so minimalno invazivne in ne zahtevajo posega v vaša zobna tkiva.

V praksi se poslužujemo dveh metod, indirektne in direktne. Obema je skupno to, da lahko pred kakršnim koli posegom pacientu ponazorimo bodoče stanje v ustih ter se o morebitnih korekcijah in željah oblike s pacientom posvetujemo pred samim začetkom posega, t.i. MOCK UP.

 

Direktna metoda

Direktno izdelane luske / Dograditve zob s kompozitom / Direct Veneers

Direktna metoda je poseg, pri katerem se neposredno na zobno površino nanese sklenini podoben material (kompozit). Uporablja se za manjše korekcije oblike in položaja zob, zapiranje medzobnih prostorov (diastem) in črnih trikotnikov, restavriranje zob po manjših poškodbah, spremembo barve, ter popravljanje skleninskih defektov. Praviloma se poseg opravi že med enkratnim obiskom in predstavlja cenovno ugodnejšo in hitrejšo rešitev v primerjavi z indirektno metodo. Pred posegom se lahko izdela MOCK UP, s katerim vam vaš zobozdravnik ponazori bodoči izdelek, vizualno podobo nasmeha.

Minimalno invazivne tehnike za polepšanje nasmeha

Primer iz prakse: Dograditve zob s kompozitom

(Foto: arhiv Dr. Mateja Kuliša)

 

Indirektna metoda

Luske brez preparacije / Non-prep Veneers / Preparation-less Veneers / Lumineers

Indirektna metoda je poseg, pri katerem se v laboratoriju izdelane porcelanske (keramične) ali kompozitne luske namestijo na vaše zobe brez oz. z minimalno preparacijo zob. Takšen tip zobnih lusk omogoča neinvaziven pristop do bolj belega in popolnega nasmeha. Luske so izdelane iz porcelana (keramike) ali kompozita in imajo debelino kontakte leče. Najpogosteje so uporabljane pri zapiranju medzobnih prostorov (diastem), korekcijo položaja zob, oblike in barve zob ter za vzpostavitev bolj harmoničnega (estetskega) nasmeha. Pri indirektni metodi se predhodno vedno izdela MOCK UP, s pomočjo katerega se ponazori bodočo podobo nasmeha. V nekaterih primerih se izvedejo še finalne korekcije po želji pacienta oz. predlogu vašega terapevta. Izbrana oblika izdelka se prenese v laboratorij, kjer se izdela končni izdelek, ki se nato z adhezivno tehniko cementira na vaše zobe.

 

Minimalno invazivne tehnike za polepšanje nasmeha

Primer iz prakse: Non-prep Veneer

(Foto: arhiv Dr. Mateja Kuliša)